e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 02/866 12 71
EN
BG

Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Христо Ботев"

Отличия и награди

Първа награда в националното състезание “Озеленяване и цветарство”

Озеленяване и цветарство

Престижна професия

Професията на строителя е уважавана, защото е вечна.
Тя е интересна и търсена. Тя е престижна. Тя осъществява мечтите на хората.

Специалности

Родителска среща – 29.09.2022г.

Уважаеми родители, На 29.09.2022г. (четвъртък), от 18:30 часа, ще се проведе родителска среща за следните класове: IX-ти класове: • ІХА клас – зала 311 • ІХБ клас – зала 301 • ІХВ клас – зала 303 • ІХГ клас – зала 302 • ІХД клас – зала 305 • ІХЕ клас – зала 107 • ІХЖ клас – зала 310 X-ти класове: • ХД клас [...]

Интерактивен форум в архитектурата и строителството

Олимпиада и Конкурси

Във връзка с писмо на Националния статистически институт с вх. №РУО 1-35116/20.09.2022 г. Ви уведомяваме, че стартират инициативи за повишаване на статистическата грамотност на учениците в страната. За учебната 2022/2023 година, те са: • Конкурс за статистическо есе за ученици - Септември – Октомври 2022 г. • Европейската олимпиада по статистика - Октомври 2022 г. [...]

Състезание:
„Стъпала на знанието. Български език и литература”

Подробности за регламента и условията за участие са публикувани на страницата на състезанието www.edu.10knigi.org, а от страницата ГРАФИК се изтегля таблицата за заявка за участие.

МЕНСА БЪЛГАРИЯ – IQ тест за ученици между 10 и 19 години

На вниманието на родителите на ученици от
VIII клас за 2022/2023 г.

• Съгласно разпоредбите на чл. 10б, ал. 1 и 5 от Закона за семейни помощи за деца, на семействата, чиито деца са записани в осми клас на държавно или общинско училище, се отпуска еднократна помощ, а размерът на помощта се определя ежегодно в закона за държавния бюджет. • Съгласно чл. 62, ал. 20 от Закона [...]