| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 02/866 12 71
.

Олимпиади, състезания, конкурси

Текущи:

Конкурс за есе на тема:
“Доброволчеството, акт на солидарност в борбата с бедствията и пожарите.“

 

Национален конкурс за рисунка:
„Недорисуван свят“ – 2023 г.

 

Национален литературен конкурс:
„И ти си в мене – ти, родино моя“ 

 

XI Национален ученически журналистически конкурс:
„Григор Попов“

 

Национален ученически конкурс:
„Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ“

 

Турнир:
Есенен математически турнир „Академик Стефан Додунеков“

 

Турнир:
XXII Национален есенен турнир по информатика

 

Конкурс:
„Зелени и дигитални умения в класната стая – GREEN and DIGEDU“

 

Национален есенен турнир по:
Информационни технологии „Джон Атанасов“

 

Конкурс за иновативни идеи:
„Solve for Tomorrow“

 

Конкурс от МОН и ДАЗД:
Най-добра инициатива на ученически съвет

 

Конкурс за създаване на училищни химни:
„Светилник“ 2022/2023 – „Към светли бъднини вървим!“

 

Национално състезание:
„Природни науки със защита на проекти

 

Конкурс за стипендии:
„Opportunity Funds – Bulgaria

 

Национален конкурс:
„Да уловиш мига“ – Русе 2022 г.

 

Конкурс за комикс:
„Коледна история“

 

Национално доброволческо състезание:
„Купата на героите“

 

Мeждународен младежки литературен конкурс:
„Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“

 

Международен младежки конкурс:
„Приказка за София“

 

Конкурс за рисунка:
„Композирай Пречиствателна станция“

 

Конкурс за статистическо есе за ученици:
„Значението на официалната статистика в съвременния свят на информация и дезинформация“

 

Международен конкурс за статистически плакат:
„International Statistical Literacy Project – ISLP“

 

Състезание:

„Стъпала на знанието. Български език и литература”

Повече актуални новини относно състезания, олимпиади и конкурси за ученици, може да следите и от: ТУК