| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Бюджет

Отчетни данни ЕБК 2024г. – 31.03

Бюджет 2024 г.

Касов отчет към 31.12.2023 г.

Бюджет 2023 г.

Отчетни данни ЕБК 2023г. – 30.09

Отчетни данни ЕБК 2023г. – 05.07

Отчетни данни ЕБК 2023г. – 31.03

Отчетни данни ЕБК 2022г. – 31.12

Отчетни данни ЕБК 2022г. – 30.09

Обяснителна записка за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2022г.

Отчетни данни ЕБК 2022г. – 30.06

Отчетни данни ЕБК 2022г. – 31.03

Отчетни данни ЕБК 2021г. – 31.12

Oтчет за европейски средства-30.09.2021г.

Отчет валута- 30.09.2021г.

Отчет бюджет- 30.09.2021г.

Баланс бюджет- 30.09.2021г.

Баланс за европейски средства- 30.09.2021г.

Баланс други сметки и дейности- 30.09.2021г.

Отчетни данни ЕБК 2021г. – 30.06

Отчетни данни ЕБК 2021г. – 31.03

Бюджет на ВРБ на МОН – 01.01.2021г.

Отчетни данни ЕБК 2020г. – 31.12

Отчетни данни ЕБК 2020г. – 30.09

Отчетни данни ЕБК 2020г. – 30.06

Отчетни данни ЕБК 2020г. – 31.03

Отчетни данни ЕБК 2019г. – 31.12

Бюджет на ВРБ на МОН – 01.01.2020г.

Отчетни данни ЕБК 2019г. – 30.09

Отчетни данни ЕБК 2019г. – 30.06

Отчетни данни ЕБК 2019г.

Бюджет за 2019г.

Отчет 2018г.

Бюджет 2017г.

Данни ЕБК 2017г.

Отчет 2017г.