| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 02/866 12 71
.

Обществен съвет

Обществения съвет на СГСАГ „Христо Ботев“, избран чрез процедура през месец Ноември 2021г. е в състав:

Председател на обществения съвет:
Георги Христов – представител на родителите
Телефон за връзка: 0898 595 136
E-mail: g.hristov@gh-group.eu

Членове на обществения съвет – представители на родителите
• инж. Янко Янчев
• Ирина Димитрова
• Ивелин Цонев
• инж. Васил Русев

Член на обществения съвет – представител на финансиращия орган:
Нели Георгиева – старши експерт в РУО-София град

Член на обществения съвет – представител на работодателите:
Ще бъде определен с писмо на областния управител на област София

Резервни членове:
Представители на родителите по поредност на заместване:

  1. Ива Андонова
  2. Гергана Данчова
  3. Цветелина Попова
  4. Марияна Маркова

Представител на финансиращия орган:
Вилма Доминикова – Старши експерт в РУО-София град.