| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 02/866 12 71
.

Електронен дневник

Електронния дневник използван от СГСАГ „Христо Ботев“  е „Школо“.

Достъп имат ученици, родители и педагогически специалисти.

Родителите имат достъп до електронния бележник само на своето дете.
В него се съдържа цялата информация за оценките, забележките и отсъствията на ученика.
Родителите не могат да я променят, но имат достъп до всичко свързано с децата им:
съобщения (лични за тяхното дете и общи за класа).

В случай, че родител забрави своята парола, следва да я рестартира чрез интернет страницата или приложението на „Школо“.

Ръководство за използване на „Школо“: