| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Клуб „БМЧК“

Български младежки Червен кръст – СГСАГ „Христо Ботев“

Заедно ще направим това, което сами не можем!


Българският младежки Червен кръст (БМЧК) е доброволна младежка организация, неразделна част от Български Червен кръст, занимаваща се с богато разнообразни дейности.

Емблематично за БМЧК е направлението „Първа помощ“, обединяваща в себе си дейностите свързани с подготовка и обучение по опазване живота и здравето на обществото. За да осъществява превантивната дейност по обучение на населението, са формирани екипи, които работят пряко по направлението Първа помощ:

  • Ученически екипи по първа помощ (УЕПП). Членовете на екипа, създаден в нашето училище, състоящ се от ученици от 9-ти клас, се обучават за оказване на първа долекарска помощ, първа психологична помощ, както и познания за Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец.
  • Младежки аварийни екипи (МАЕ) се състоят от пълнолетни членове на Българския младежки Червен кръст, голяма част от нашите вече завършили доброволци са част от тези екипи. Към всеки авариен екип може да има помощен такъв, от лица на възраст между 16 и 18 години, като в един от помощните екипи участва нашият клубен координатор – Анелия Денева.

Освен придобити знания, включването в клуба може да Ви донесе чувство за принадлежност и значимост, създаване на нови приятелства и връзки, които могат да траят за цял живот, както и възможност за надграждане на личностното си развитие.


Предистория и дейности

Клуб БЧК СГСАГ съществува от 2012 година.

През годините сме се занимавали, с различни обучения: Първа помощ; превенция на сексуално рискови поведения; екология; психосоциална помощ; превенция на нараняванията и травматизма, съчетана с първа помощ, пригодена за деца (Хелфи); активно включване в социалната среда; информирани и подготвени при бедствия, аварии и кризи (БАК); тренинги, като много от тях биват провеждани в базата на Лозен. Взимали сме участие и в различни акции, като фондонабирания покрай Великден и Коледа; раздаване на помощи; академии; демонстрации по Първа помощ, както пред ученици и възрастни, така и пред деца. Освен това сме се занимавали и с подготовка за състезания по Първа помощ, като всяка година се изпращат представители от нашата гимназия.

Всеки може да стане доброволец, стига да проявява желание. Ако искаш да станеш част от клуб БМЧК СГСАГ, можеш да се свържеш с нас на посочените контакти. ⬇️

Контакти

Клубен координатор:

Анелия Денева – 11 „б“ клас

Заместник координатори:

Александра Борисова – 10 „д“ клас

Йована Петрова – 12 „е“ клас


Постижения за учебната 2022/2023 година:

I място на Териториално състезание, организирано от Български Червен кръст (Bulgarian Red Cross) !


I място на Столичното състезание по първа помощ УЕПП за IX клас