| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 02/866 12 71
.

Консултации

Графикът на консултациите на учителите е оповестен на информационните табла в гимназията.
При желание за консултация, ученикът се свързва предварително с преподавателя по учебната дисциплина,
за да се уговори с него в деня и часа, упоменат в графика.