| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Консултации

Графикът на консултациите на учителите е оповестен на информационните табла в гимназията.
При желание за консултация, ученикът се свързва предварително с преподавателя по учебната дисциплина,
за да се уговори с него в деня и часа, упоменат в графика.

   Втори срок:

   Първи срок: