| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Седмица на предприемачеството

Иновациите които промениха света

• Първа научно техническа революция 1750-1870г.
16.11.2020 г. (понеделник)

• Втора научно техническа революция 1870-1960г.
17.11.2020 г. (вторник)

• Трета научно техническа революция 1960-2010г.
18.11.2020г. (сряда)

• Българските открития в периода на трите научно технически революции
19.11.2020г. (четвъртък)

• Характеристики на съвременната икономика, тенденции и предизвикателства пред икономиката на 21век
20.11.2020г. (петък)

• Зелено предприемачество
21.11.2020г. (събота)

• Четвърта научно техническа революция 2010г. до днес и налагащите се от нея промени в пазара на труда:
Професиите на 21век.

22.11.2020г. (неделя)