| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Състезания

Озеленяване и цветарство

Професионални гимназии от цялата страна, повече от 15 години взимат участие в цветната надпревара, която има за цел да осигури възможност за учениците, участващи в състезанията за:  демонстриране на професионални умения и обмяна на опит в областта на озеленяването и цветарството формиране на умения за работа в екип, творческо прилагане на знанията и компетенциите в [...]

Най-добър млад строител

Организатор на състезанието е Министерство на образованието и науката (МОН) в партньорство с „Кнауф България“ ЕООД, „Мегахим“ АД, „Хенкел България“ АД, „Винернергер България“ ЕООД, Камара на строителите в България (КСБ) и Камара на инженерите по геодезия (КИГ) Със своята над 10-годишна история, състезанието има за цел да осигури възможност на учениците от професионалните гимназии да:  [...]

Най-добър млад геодезист

Организатор на състезанието е Министерство на образованието и науката (МОН) в партньорство с „Кнауф България“ ЕООД, „Мегахим“ АД, „Хенкел България“ АД, „Винернергер България“ ЕООД, Камара на строителите в България (КСБ) и Камара на инженерите по геодезия (КИГ) Със своята над 10-годишна история, състезанието има за цел да осигури възможност на учениците от професионалните гимназии да:  [...]

Спагети Инженеринг

Международното състезание за креативни умения „Спагети Инженеринг“, е създадено по инициатива на  катедра „Строителство на сгради и съоръжения" на  Архитектурния факултет при ВСУ „Черноризец Храбър" Целта му е да събере на едно място ученици от професионалните гимназии по архитектура, строителство и геодезия от страната, студенти на ВСУ „Черноризец Храбър" и сродни университети от Украйна, Македония [...]

Евроскола

Състезание „Евроскола“ за областите Пернишка, Софийска и София – град Европейският парламент в България организира регионално състезание „Евроскола“ за средни училища от областите Пернишка, Софийска и София – град, което ще се състои в гр. София на 15 юни 2019 г. Отборите, класирани на първите места, ще спечелят пътуване до Страсбург (Франция) и участие в [...]