| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

XI Национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов“

Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 година и се провежда в две направления – публицистика и радиожурналистика. В него могат да  участват ученици от II до XII клас, които вече имат изяви на училищно и на клубно ниво под ръководството на своите учители и които са проучили предварително делото на Григор Попов.

За учениците от гимназиалния етап е желателно наличието на ясно изразена лична позиция по основната тема на конкурса „Светът под лупа“, като важно условие е да доминира добрата новина.

Срокът за изпращане на журналистическите творби е 20 февруари 2023 г.

За допълнителна информация: Иван Джебаров, отговорник за провеждането на конкурса, тел.: 0889 002 365.

Пълният регламент на конкурса можете да видите тук.