| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Трети онлайн конкурс: Водата – движещата сила на живота

По случай Световния ден на водата – 22 март, СГСАГ „Христо Ботев“ обявява конкурс за ученици от VIII до XII клас

от всички училища в България на тема „ВОДАТА – ДВИЖЕЩАТА СИЛА НА ЖИВОТА“ в три категории – комикс, рисунка и фотография.

Конкурсът ще се проведе онлайн през официалната фейсбук страница на СГСАГ „Христо Ботев“ (ЛИНК).

Творбите се изпращат до 10 март 2024 г. на email: vodata@sgcag.info

Гласуването във фейсбук страницата на СГСАГ „Христо Ботев“ е от 15 до 21 март 2024 г.

Обявяване на победителите – 22 март 2024 г.

Vodata_-_Dvizheshtata_sila_na_zhivota_

I. Регламент на конкурса:

💧 Конкурсът се провежда в три категории – комикс, рисунка и фотография. В конкурсa имат право да участват ученици от VIII до XII клас от всички училища в България. Всеки ученик може да участва с една творба във всяка категория.

💧 Темата дава много посоки за разсъждение, като може да бъде разгледана както в социален, така и в екологичен аспект. Идеята за водата като източник на живот, може да бъде представена чрез всевъзможни авторски интерпретации.

💧 Участниците трябва да изпратят попълнена, подписана и сканирана декларация за участие заедно с творбата си. С изпращането на комикс, рисунка или фотография, изпращащият декларира, че е запознат и приема условията, описани в декларацията за участие. Декларацията може да прочетете и изтеглите (ОТ ТУК)С нея ученик, родител, настойник или упълномощен, дава съгласието си ученикът да участва и творбата му да бъде публикувана и използвана за постери, изложения, изложби и други, свързани с дейността на СГСАГ „Христо Ботев“.

  • 1 категория – комикс.

Комиксът да представи сюжета си с 4 до 6 рисунки, разположени на хартия/картон размер А3,

с техника и графични материали по избор. В комикса по желание може да има надписи (диалози, мисли), които поясняват действията на героите. Основна цел на комикса е да се придаде усещане за темата „Водата – движещата сила на живота“. Готовите комикси следва да бъдат заснети във формат jpeg и изпратени на посочения e-mail в срок до 10 март 2024 г., заедно с попълнена, подписана и сканирана декларация за участие. В писмото се посочват имената, класа и училището на ученика.

Само победителите носят/изпращат творбите си на адреса на училището като към творбата задължително се прилага декларация за участие в оригинал.

  • 2 категория – Рисунка

Рисунка в свободна техника и материали по избор – графични или живописни материали, съответно моливи, пастели, флумастери, маркери, акварелни бои, темпера, акрилни бои и др., формат до А3, по възможност картон. Основна цел на рисунката е да се придаде усещане за темата „Водата – движещата сила на живота“. Готовите рисунки следва да бъдат заснети във формат jpeg и изпратени на посочения e-mail в срок до 10 март 2024 г., заедно с попълнена, подписана и сканирана декларация за участие. В писмото се посочват имената, класа и училището на ученика.

Само победителите носят/изпращат творбите си на адреса на училището като към творбата задължително се прилага декларация за участие в оригинал.

  • 3 категория – Фотография

Фотографиите трябва да са свързани с темата на конкурса и да изобразяват обект, свързан с водата – вода, воден обект или хидросъоръжение. Снимките трябва да са с високо качество и не трябва да са обработвани с филтри. Снимките във формат jpeg да бъдат изпратени на посочения e- mail в срок до 10 март 2024 г., заедно с попълнена, подписана и сканирана декларация за участие. В писмото се посочват имената, класа и училището на ученика. Снимките трябва да са авторски и да не са публикувани в други конкурси.

II. Как да участвате?

Изпратете до 10 март 2024 г. комикс, рисунка или фотография на email: vodata@sgcag.info заедно с попълнена, подписана и сканирана декларация за участие, като посочите информация за участника – три имена, клас, училище, телефон и e-mail за контакт на участника и родител /или учител/. Върху рисунките и фотографиите не трябва да се изписват имената на участника.

Гласуването се извършва във фейсбук страницата на събитието с поставяне на „лайк“ под конкретната творба. Във всяка категория победители ще са творбите, получили най-много „лайкове“ за срока на конкурса. Трябва да харесате официална страница на СГСАГ „Христо Ботев“ във Фейсбук (ЛИНК) и да харесате комикса/снимката/фотографията, за която желаете да гласувате.

III. Награден фонд:

Във всяка от трите категории ще бъдат раздадени първа, втора и трета предметни награди, в зависимост от получените гласове в онлайн гласуването. Награда на журито се връчва и в трите категории за една творба по оценка на журито без оглед на получените онлайн гласове.

IV. Срокове и етапи на конкурса

Първи етап:
💧 Изпращане на рисунки и фотографии за участие: до 10 март 2024 г.

Втори етап:
💧 Избор на наградени от журито на конкурса: от 11 до 14 март 2024 г.

Трети етап:
💧 Публикуване на творбите на 15 март 2024 г. и гласуване от 15 до 21 март 2024 г.

Четвърти етап:

💧 Обявяване на победителите от конкурса: 22 март 2024 г.

Пети етап:

💧 Изложба в УАСГ: 29 март 2024 г.

Шести етап:

💧 Награждаване на победителите: до 08.04.2024 г.

Наградите ще бъдат връчени лично на победителите за гр. София, или изпратени чрез куриер (за сметка на СГСАГ „Христо Ботев“), ако победителите са от училища в други градове.

 За въпроси относно конкурса: 

vodata@sgcag.info

инж. Борислава Атанасова

 Комисия по оценяване на творбите:

💧 Тома Гълов
💧 д-р инж. Виолетка Цолова
💧 л. арх. Емил Манолов
💧 инж. Ваня Хамаме