| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Ученически съвет

2022 – 2023 г. (Архив)

10 години “Ученически парламент”

На 12.10.2022 г. се проведе Общо изборно събрание на Ученическия парламент на СГСАГ.
Членовете приеха Устава и плана на дейностите през настоящата учебна година.
Избрано бе ръководството и председателите на комисии.

Ръководство:

• Председател на Ученическия парламент: Христо Томов (10Г клас)
• Заместници: Александър Младенов (11Д клас) и Калоян Желев (9Е клас)
• Секретар: Никола Узунов (8Б клас)

Комисии и председатели:

• Вътрешна ученическа дейност – Богомил Петров (11Д клас)
• Публичност и медии – Вероника Петкова (8Д клас)
• Развитие на общността – Райна Тумбева (11А клас)
• Конкурси и финанси – Мартин Иванов (11А клас)

Последвайте ни: