| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Програма за развитие на родителската компетентност

Дневният консултативен център за деца, юноши и родители стартира програма за развиване на родителската компетентност

„К.Е.Ш.? – кой е шефът?“

Програмата ще се провежда през учебната 2023/2024 година и е напълно безплатна.


За кого е програмата?
   – За родители на деца от 11 до 15 годишна възраст


Кога се провежда?
   – Една събота в месеца от 9 до 13 ч. Начало: 14.10.2023 г.


Къде?
   – В ДКЦДЮР на адрес: бул. „Сливница“ бл.212 /Сточна гара/


Темите на програмата:
   – Проблеми и очаквания;
   – Нуждите на детето от безопасност, любов и свобода;
   – Промяна на гледната точка: ресурси вместо проблеми;
   – Контрол; граници, разпознаване и приемане на емоциите;
   – Поощряване на детето за съдействие;
   – Наказания и последствия; Решаване на проблеми и конфликти в семейството;
   – Поощряване за самостоятелност; „Вписване” на детето в роли и освобождаването му от тях;
   – Ефикасни поощрения и похвали.

 

За повече информация – http://sofiamca.org/