| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

НП “Иновации в действие”

2023 – 2024 г.

В изпълнение на дейността по НП “Иновации в действие”, Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Христо Ботев” демонстрира изключителен прогрес и ангажираност към иновациите в образованието. Учениците и техните ръководители активно участваха в открити уроци и конференции, които разшириха техните знания и умения. Посещението в двете иновативни училища Варненска морска гимназия “Св. Николай Чудотворец” и ПГ по дизайн “Елисавета Вазова, не само обогати теоретичната подготовка на нашите ученици, но и им предостави възможност да се докоснат до практическото приложение на научените концепции. Особено значим беше опитът в STEM центъра на Варненската морска гимназия, където участниците се запознаха с модерни технологии като 3D принтери, роботи и дронове.
Тези преживявания подсилиха интереса и мотивацията на ръководителите от СГСАГ „Христо Ботев“, които с нетърпение очакват изграждането на STEM център в училището. СГСАГ “Христо Ботев” остава ангажирана с поддържането на високи стандарти в образованието и въвеждането на иновативни практики, които да подготвят учениците за успешно справяне с предизвикателствата на бъдещето, оборудвани с новите знания и вдъхновение, придобити по време на тези вълнуващи събития. Ние сме уверени, че тези опити ще допринесат значително за тяхното личностно и професионално развитие.

Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Христо Ботев” е мотивирана от НП „Иновации в действие“ да продължи своето участие в програмата и през следващата учебна година. Гимназията има за цел да създаде партньорства с други училища, които споделят подобни интереси и се стремят към иновации и промяна. Чрез тези сътрудничества, планира да разработва и реализира общи проекти и инициативи, които ще допринесат за образователния процес и развитието на учениците.