| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ“

АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ при
ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
организира:

Цели на конкурса:

❯  Да даде възможност за творческа изява на ученици от гимназиалната образователна степен с изявени интереси
в областта на обществените науки.

❯ Да провокира интереса на младите хора към историята на българския народ и държава и на нейното съвременно
географско пространство.

Да съдейства за изграждане на динамични контакти и на мрежа за обмен на информация между училището и университета,
като взаимосвързани етапи в образованието на младите хора.


Условия за участие в конкурса:

В конкурса могат да участват ученици от гимназиалната образователна степен от всички видове училища, които са на възраст между 14 и 19 години. Участниците се разпределят в две възрастови групи:
– Първи гимназиален етап: VIII – Х клас
– Втори гимназиален етап: ХІ – ХІІ клас


Участието в конкурса е индивидуално или групово. Индивидуално участие се изисква за учениците, които през настоящата учебна година завършват училище, а за тези от VIII – ХІ клас се допускат и групови разработки.

Всеки ученик има право да участва само с една конкурсна творба и само в едно тематично направление – история или география.


Конкурсните разработки могат да бъдат в следния формат:

Писмени – Историческо/Географско есе, реферат, Отговор на исторически въпрос

❯ Елекронни – Мултимедийна презентация, Блог на тема “Споделено за Географията”


Срок за подаване на конкурсните материали: 01.03.2023г.

Обявяване на резултатите от предварителната селекция: 17.03.2023г.

Конкурс – Онлайн публична защита: 24 – 25.03.2023г.
(Провеждането на научния форум допуска присъствена и дистанционна форма на участие. )

Целият регламент и всички изисквания, може да видите на: