| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

„Европейска седмица на мобилността“

В седмицата 16-22.09.2023 г. с учениците от СГСАГ „Христо Ботев“, както всяка година отбелязахме „Европейската седмица на мобилността“.

В тази седмица насърчаваме учениците да се придвижват към и от училище използвайки превозни средства, които водят до намаляване на замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване, задръстванията, пътно-транспортните произшествия и здравословните проблеми. Мотивираме учениците като им даваме личен пример и едновемено с това им посочваме множеството ползи за околната среда и здравето на хората от воденето на активен начин на живот, придвижвайки се пеша, с велосипед или обществен транспорт.