| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

“Математика”

Математиката има много лица, може да се открие под всякаква форма в нашето ежедневие.

Що се отнася до нейната приложимост, откриваме я в почти всички части на живота. Архитектите я използват, за да строят сгради, търговците – да продават стоките и услугите си, технолозите – да развиват и предоставят различни нови технологии, научните работници от сферата на химията и физиката – да правят нови открития с цел подобряване живота на човека.

Математиката учи нашите умове да мислят. Тя ги дисциплинира. Задачите са предизвикателствата, които ни показват колко голяма е способността ни да мислим. А мисленето ни прави хора. Тя е най-добрият инструмент за развиване на нашите способности.

Неизвестното в математиката… Звучи и просто, и сложно, и примамващо, и плашещо, и сериозно, а и специално за мен. Искам да бъде специално за повече хора, нека тези хора бъдат моите ученици.

Клубът по математика е с точно такава насоченост и цел – учениците да се запознаят със същината на тази наука, да я обикнат и да извлекат максимума ползи от нея.

Любопитство, стремеж към точност и яснота от една страна, а от друга търсене на причинно-следствени връзки за редица неща и задачи са главните мотиви на клуба.

 Ще работим по изграждане на следните умения:

    〉   Ясно излагане на мнение и аргументиране;

    〉   Мислене по рационален и логически начин;

    〉   Обмисляне на предварителни ходове и стъпки;

    〉   Организиране и структуриране на данни по точен и еднозначен начин;

    〉   Действане последователно и целенасочено;

    〉   Търсене на разумен изход на възникнал проблем;

    〉   Извличане на ползите от редица ситуации.