| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 02/866 12 71
.

“Иновативни конструкции в строителството”

Клуб „Иновативни конструкции в строителството“ подготвя креативните умения на учениците, чрез създаване на строителни конструкции от необичайни материали и прилагане на иновативни конструкции.

Цели на клуб „Иновативни конструкции в строителството“:

  • Учениците развиват творчески умения и умения за работа в екип по конкретен проект, който завършва с продукт представян накрая на учебната година
  • Да се сформира отбор, който да работи в екип и стриктно да спазва поставените срокове за изпълнение на задачите
  • Да се обучат учениците да конструират сгради и съоръжения, с които да решават поставени задачи или проблеми в съвременния свят
  • Учениците усвояват материали подпомагани от ментора и са в състояние самостоятелно да се ориентират в поставената задача или проект
  • Да се създават умения за планиране, провеждане и споделяне на изградени сгради и съоръжения при разработката на проектите
  • Изграждане на проекти от учениците води до съчетаването на физическия и учебния свят като придобиват по-задълбочено разбиране за процеса на проектиране и строителство на сгради и съоръжения
  • Учениците се подготвят за нов начин на комуникация в съвременното общество