| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Клуб “Дебати”

От 2015 година, Клуб Дебати – СГСАГ “Христо Ботев”
работи за подготовката на критично мислещи и креативни ученици. 

Front1060567022000584256

За текущата 2022/2023 учебна година, клубът провежда своите тренировки всеки вторник от 13:30 часа.
Предстоят много интересни теми пред дебатьорите през  цялата учебната година.
Треньор – Людмила Карамитева

На 25.10.2022г., темата за дебат бе: “За или против учениците да избират предметите си в училище”.

  ГАЛЕРИЯ: