| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Национален конкурс „Да уловиш мига“ – Русе 2022 г.

Основно училище „Отец Паисий“ – гр. Русе организира национален конкурс,  насочен към творческите изяви на учениците от цялата страна на възраст от 7 до 18 години.

Той е част от мероприятията, посветени на патронния празник на Основно училище „Отец Паисий” – гр. Русе. Темата е с широки възможности за интерпретация.

Произведенията ще бъдат разглеждани в две категории:

✔ РИСУНКА

-1 възрастова група 7-10 години със специалната награда в памет на Яница Карачорова „Звездичка“;

-2 възрастова група 11-14 г.

-3 възрастова група 15-18 г.


✔ СНИМКА

Изисквания за категория РИСУНКА: формат 35/50, без паспарту. Техниките и материалите са по избор.

Срокът за получаване на творбите в категория РИСУНКА е 5 ноември 2022 година на адрес: гр. Русе 7002, ул. „Александровска” № 95 ОУ „Отец Паисий”, за конкурса „Да уловиш мига”.


Изисквания за категория СНИМКА: размер на снимките: 150-300 dpi/inch.

Снимките се изпращат в срок до 5 ноември 2022 година на хартиен носител с минимален размер 15/21