| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Европейско кенгуру 2024 г.

Министерството на образованието и науката за поредна година организира Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“, което ще се проведе на 21.03.2024 г.

➡️  В срок до 05.03.2024 г., родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава до директора на училището, в което учи ученикът, заявление за участие, включващо декларация за информирано съгласие за публикуване на:
✓ резултатите на ученика от състезанието и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място и други);
✓ снимки и/или видео с участия на ученика в популяризирането на състезанието.

При липса на изрично изразено съгласие резултатите от състезанието на съответния ученик се обявяват публично с идентификационен код (фиктивен номер) вместо с имената и училището на ученика, като при подаването на заявлението за участие в състезанието кодът се предоставя на родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика.


❗️В деня на състезанието:
– учениците заемат определените им места и се подготвят за състезанието, като получават индивидуални бланки за отговори и попълват собственоръчно необходимите реквизити върху тях;
– квесторите дават указания в съответствие с инструкцията на Националната комисия за начина на попълване на бланките;
– учениците получават по 2 броя листове за чернови за извършване на пресмятания, като по време на състезанието имат право и на други допълнителни листове за чернови;
– по време на състезанието ученикът не може да използва изчислителна техника, комуникационна техника, други технически средства или математическа литература;
– след приключване на състезанието квесторите в залите събират обратно раздадените на учениците теми и бланки с попълнените отговори, както и всички чернови;


На електронната страница на училището координатор се публикуват:
– верните отговори, не по-рано от 16:00 ч. на 21.03.2024 г.;
– протоколите по класове с резултатите на явилите се ученици, не по-късно от 14:00 ч. на 04.04.2024 г.


Училища координатори на Математическото състезание „Европейско кенгуру“ са:

➡️112 ОУ „Стоян Заимов “ – за училищата от районите Банкя, Витоша, Изгрев, Илинден, Красно село, Красна поляна, Лозенец, Овча купел, Панчарево, Сердика, Средец, Триадица;

➡️129 ОУ „Антим I“ – за училищата от районите Връбница, Възраждане, Искър, Кремиковци, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Подуяне, Студентски, Слатина.