| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Втора Национална конференция ИТА 2023

На 25.04 – 26.04.2023 г. в ХТМУ гр. София се проведе Втората Национална конференция за ученици, студенти и докторанти
„Информационни технологии и автоматика”
thumbnail_2

Ученикът Мартин Касчиев от VIII В клас с ръководител инж. Татяна Видолова представи доклад  на тема „Алармена система Серия А, Версия 2.1“ с интерактивна презентация и демонстрация на системата в реални условия.

Докладът е публикуван в „Сборник с доклади от Национална конференция за ученици, студенти и докторанти  “Информационни технологии и автоматика” – ИТА“ с редактор: проф. д-р инж. Елена Колева и технически редактор: гл. ас. д-р инж. Лиляна Колева.

Подробности за публикацията може да прочетете на посочения линк /214-219 стр./.

В конференцията взеха участие над 200 ученици разделени в три възрастови категории. Оценяване на представянето на всеки участник се извърши от Комисия – съставена от членове на програмния и организационния комитети на Национална конференция ИТА.

Ученикът получи специалната награда за най-млад изследовател, а наградите са осигурени от спонсорите на инициативата ACS Group и 1gas.