| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Прием 2024/2025

Записването на учениците за прием в VIII клас и/или подаване на заявление за ВТОРИ етап на класиране
за учебната 2024/2025 г., ще се осъществява в учителската стая на СГСАГ “Христо Ботев”,
която в момента се помещава в сградата на УАСГ.

(Влиза се през централния вход откъм бул. Христо Смирненски №1)

Priem_NEW

Информация за прием в VIII и XI класове от РУО – София-град: