| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Дни на отворените врати

Традиционно в пролетните месеци СГСАГ „Христо Ботев“ организира Дни на отворените врати. 

Двудневното изложение на специалностите има за цел да популяризира различните специалности, изучавани в гимназията и да информира посетителите за възможностите за префесионална реализация. 

Събитието е насочено към ученици и техните родители, интересуващи се от възможностите за получаване на професионално образование, и търсещи подкрепа и консултации при избора на училище.

Посетителите имат възможност да се запознаят и с практическата част от обучението в гимназията. На тяхно разположение са изложени макети – резултат от творческите усилия и приложени знания на нашите ученици.

⬇️ Минали събития ⬇️

Дни на отворените врати 2024 г.

„Дни на отворените врати" - панорама на специалностите в СГСАГ „Христо Ботев“ се проведоха на 26 и 27 март Ученици от гимназията представиха специалностите: Строителство и архитектура Недвижими имоти Водно строителство Геодезия Парково строителство и озеленяване Транспортно строителство Всички присъстващи на събитието имаха възможност да се запознаят с основните изучавани предмети във всяка специалност и [...]

Дни на отворените врати 2023 г.

25 - 26 април 2023 г.  През месец април се проведоха „Дни на отворените врати“ в СГСАГ „Христо Ботев, имащи за цел да популяризират различните специалности, изучавани в гимназията и да информират посетителите за възможностите за професионална реализация след завършване на учебния процес.

Дни на отворените врати 2022 г.

26 - 27 април 2022 г.  През месец април в СГСАГ „Христо Ботев“ се проведоха "Дни на отворените врати", чрез които да се популяризират специалностите, изучавани в училището, както и възможностите за професионална реализация. След двугодишна пауза, гимназията отново посрещна своите гости – не само бивши ученици, водени от носталгията по ученическите години, но и [...]

Дни на отворените врати 2020 г.

Ето как посрещнахме кандидат ученици и техните родители в деня на отворените врати: