| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Балообразуване

Легенда:
Оценките от НВО
Оценките от Свидетелство за Основно образование
АЕ – Английски език

НЕ – Немски език
БЕЛ – Български език и литература
МАТ – Математика
ФА – Физика и астрономия
ИИ – Изобразително изкуство
БЗО – Биология и здравно образование
ГИ – География и икономика

Строителство и Архитектура 

Професия: Строителен техник
Две паралелки: 52 ученици
Разширено изучаван чужд език: Английски или Немски

Балообразуване:
● Оценката от НВО по Български език и Литература
● Утроената оценка от НВО по Математика
Оценките от Свидетелството за завършен VII клас по:
Физика и Астрономия, и по Изобразително изкуство

Недвижими имоти

Професия: Брокер
Една паралелка: 26 ученици
Разширено изучаван чужд език: Английски

 Балообразуване:
● Оценката от изпита по Български език и Литература
Утроената оценка от изпита по Математика
● Оценките от Свидетелството за завършен VII клас по:
Български език и Литература, и по География и Икономика

Водно строителство

Професия: Строителен техник
Една паралелка: 26 ученици
Разширено изучаван чужд език: Английски

 Балообразуване:
● Оценката от изпита по Български език и Литература
● Утроената оценка от изпита по Математика
Оценките от Свидетелството за завършен VII клас по:
Физика и Астрономия, и по Изобразително изкуство

Геодезия

Професия: Геодезист
Една паралелка: 26 ученици
Разширено изучаван чужд език: Английски 

 Балообразуване:
● Оценката от изпита по Български език и Литература
● Утроената оценка от изпита по Математика
● Оценките от Свидетелството за завършен VII клас по:
Физика и Астрономия, и по Изобразително изкуство

Парково строителство и Oзеленяване 

Професия: Техник-Озеленител
Една паралелка: 26 ученици
Разширено изучаван чужд език: Английски

 Балообразуване:
● Оценката от изпита по Български език и Литература
● Утроената оценка от изпита по Математика
● Оценките от Свидетелството за завършен VII клас по:
Биология и Здравно образование, и по Изобразително изкуство

Транспортно строителство 

Професия: Строителен Техник
Една паралелка: 26 ученици
Разширено изучаван чужд език: Английски

 Балообразуване:
● Оценката от изпита по Български език и Литература
● Утроената оценка от изпита по Математика
● Оценките от Свидетелството за завършен VII клас по:

Физика и Астрономия, и по Изобразително изкуство

Учениците получават добра компютърна и езикова подготовка с възможност за избор на втори чужд език между :
Английски
• Италиански
• Немски
• Руски

В СГСАГ “Христо Ботев” няма разпределение по квоти на момичета и момчета!

Технологична база и достъпна среда.

Училището разполага с:
• Библиотека
• 3D принтер
• Робот за достъпна архитектурна среда
• Кабинети с интерактивни дъски
• Физкултурен салон, Тенис зала, Фитнес
• Училищен Музей
• 5 работилници за учебна практика
• Оранжерия за стайни растения
• Високотехнологично оборудване по професионална подготовка