| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Клубове 2022 – 2023 (Архив)

Извънкласните дейности в СГСАГ “Христо Ботев” се провеждат под формата на клубове.

  • В гимназията има “Европейски клуб”, клуб “БЧК”, Ученически парламент, вестник “Ботевец”, които са постоянно действащи.
  • СГСАГ провежда ежегодно и занимания по интереси, съгласно наредбата за приобщаващо образование.

За учебната 2022-2023 г. заниманията по интереси (както и техните области и подобласти) предлагани в гимназията са:


Клуб
„Патриот”

Клуб „ПАТРИОТ“ е създаден с цел насочване на учениците към повече движение, запознаване с природата, нейната същност, опазване, поддържане, както и с историята на различни забележителности. Клубът дава възможност за обогатяване на културатав обществото, както и усъвършенстване в техническите умения. Учи ни на самоконтрол и уважение. Практическите занимания служат за опознаване на околната среда, издръжливост, търпение [...]

Клуб
“Дигитално гражданство”

"Следите на Апостола" Дамян Дамянов "Обесването на Васил Левски" Христо Ботев "На Левски" Недялко Йорданов

Клуб
“Дебати”

От 2015 година, Клуб Дебати - СГСАГ "Христо Ботев" работи за подготовката на критично мислещи и креативни ученици.  За текущата 2022/2023 учебна година, клубът провежда своите тренировки всеки вторник от 13:30 часа. Предстоят много интересни теми пред дебатьорите през  цялата учебната година. Треньор - Людмила Карамитева На 25.10.2022г., темата за дебат бе: "За или против [...]

• Клуб „Ботевец“
Гражданско образование/Институционални знания и култура

• Клуб „Преса и медии“
Гражданско образование/Институционални знания и култура

• Клуб „Паркова фауна“
Екологично образование/Екология

• Клуб „Сухо строителство и облицовки“
Технологии/Техника и технологии

• Клуб „Зидарии“
Технологии/Техника и технологии

• Клуб „Декоративни покрития“
Технологии/Техника и технологии

• Клуб „Литература и родолюбие“
Гражданско образование/Институционални знания и култура

• Клуб  „Архитектурата – Майка на всички изкуства“
Технологии/Езиков свят

• Клуб „Ние говорим с удоволствие немски“
Технологии/Езиков свят

• Клуб „Публицистична фотография“
Дигитална креативност/Дигитални умения

• Клуб „Художествена фотография“
Изкуства и култура/Изящни изкуства

• Клуб „Рисуване и пространство“
Изкуства и култура/Изящни изкуства

• Клуб „Екологията и ние“
Екологично образование/Екология