| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Отпускане на стипендия на името на Георги Минчев 2023

Уважаеми родители и ученици, 

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че Столичният общински съвет е приел Правила за условията и реда за отпускане на стипендия на името на Георги Минчев.

Стипендията се отпуска на ученици от училища на територията на Столична община с изявени дарби в областта на песенното (музикално и поетично) творчество и цели да стимулира ученическото авторско песенно (музикално и поетично) творчество в областта на съвременните популярни жанрове.

Предложенията на кандидатите се внасят в деловодството на Столична община на ул. „Московска“ №33, в срок до 30.04.2023 г.

Допълнителна информация можете да получите в Столична община, Дирекция „Образование“, тел. 02/9433183 или 02/9433269.