| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Varna Spaghetti Engineering 2019 г.

Нашето училище, бе представено от два отбора: “Power Rangers” и класиралите се на почетното трето място “Болонезе СГСАГ”.
Техен ръководител бе инж. Вероника Василева.

Отбор „Power Rangers“ :
• Дария Гологанова
• Йоана Георгиева
• Димитър Мандински
Консултант: Антонио Никилов
(Студент – 3ти курс „ССС“ във ВСУ „Черноризец Храбър“)

Представяне на проекта:

Отбор „Болонезе СГСАГ“ :
• Божидар Василев
• Мирослав Глушков
• Стефан Маринов
Консултант: Атлан Билял
(Студент – 3ти курс „ССС“ във ВСУ „Черноризец Храбър“)

Представяне на проекта:

Награждаване: