| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Посещение на Национален музей „Земята и хората“

На 10 ноември, учениците от клуб „Запознай се със София“ посетиха Национален музей „Земята и хората“. 

По своя профил Националният музей „Земята и хората“ е специализиран музей, обхващащ минералното царство на Земята в различни негови аспекти – жизнена среда, източник на суровини и енергия, предмет на научно познание, обект на емоционално и естетическо въздействие. Фондовете на музея показват връзката на Човека със Земята.

Образците са от всички континенти и показват като „благородниците“ в минералното царство – редки и красиви минерали, така и минералите „работници“ – минералните суровини. Материалите, получени от минерални суровини, показват нагледно човешкото знание, въплътено в технологии. Eкспозиция „Гигантски кристали“ е най-богатата в света колекция от гигантски кристали на кварца.

Източник: https://www.earthandman.org/language/bg/info/

10.11.2023 г., Национален музей „Земята и хората“, гр. София