| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Национално състезание по роботика „Дни на Роботиката 23“

Дни на Роботиката е традиционна инициатива на клуба по Роботика към Технически универистет – София, която се провежда всяка година с цел да се насърчи и мотивира развитието на роботиката и иновациите в областта на технологиите.
Инициативата включва лекции, работилници и състезания, които са ориентирани към ученици,
студенти и хора с интереси в техническите сфери.

В тазгодишната надпревара ще се приемат проекти в следните категории:

chrome_8ProLBvEc4

Форма за участие: 

1) Младша възрастова група (от 11 до 18 години);
2) Старша възрастова група (от 19 до 33 години);

Допуска се участие и с групови разработки, като максимален брой участници в един екип могат да бъдат до 3-ма участника.
*Ако в даден екип има един или повече участници, които са на/над 19 год., автоматично проектът попада в старшата възрастова група!


Общи правила за участие: 

1) Участието в състезанието е напълно БЕЗПЛАТНО!
2) В състезанието могат участват участници от 11 до 33 годишна възраст.
3) Участник/Екип може да участва в повече от една категория.
4) Всеки един проект в състезанито трябва да отговаря на поставения регламент за определената категория, в която участва.
5) Разрешено е участието с повече от една разработка.
6) Във всяка категория ще бъдат връчени първа, втора и трета награда, като се очакват и допълнителни награди.
7) За всеки проект ще бъде осигурена маса по време на състезанието.
8) Всеки робот от категориите – Следене на линия, Мини сумо, 3D Лабиринт и LEGO роботика, ще премине през технически преглед       в деня на състезанието.
9) Цялото състезание е напълно ПРИСЪСТВЕНО!

Регистрация: 

Всеки проект в състезанието трябва да се регистрира в системата (РЕГИСТРАЦИЯ), като регистрацията ще бъде отворена
от 1 януари 2023 г. до 17 април 2023 г. След успешно регистриране, проектът автоматично получава системен номер,
с който ще бъде представляван по време на състезанието!


Пълна информация, може да намерите в страницата на инициативата: