| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Kонкурс „Моят баща“

Post.Father'sDay

Уважаеми ученици,

По случай Деня на бащата – 26.12.2022 г. Ви каним да вземете участие в конкурс „Моят баща“.

Можете да се включите с есе, стихотворение и рисунка. Всеки участник има право да предаде по една творба от трите категории. Ще бъдат създадени комисии, които ще класират Вашите произведения.

Краен срок за предаване – 23.12.2022 г.
Резултатите ще бъдат известни след Коледната ваканция.

Изисквания към есето и стихотворението: да бъдат в електронен формат, до 3 страници, шрифт Times New Roman, 12 p.
Адреси за изпращане: Невена Минчева, психолог (nmincheva@sgcag.info) и Мария Енчева, педагогически съветник (m.encheva@sgcag.info).

Рисунките да бъдат на формат А3, позволени са всички техники. Можете да ги предадете в каб. 209 (до кабинета по химия) на психолога или на педагогическия съветник.

Творбите ще бъдат класирани на първо, второ и трето място във всички категории.
Не забравяйте да напишете име, фамилия и клас на автора!

С най-добрите рисунки ще бъде направена изложба. Есетата и стихотворенията, които са класирани, ще бъдат публикувани във в. „Ботевец“ и на сайта на СГСАГ.

Инициативата е одобрена от Директора на СГСАГ.