| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 02/866 12 71
.

Държавни Изпити по Теория и Практика на Професията

Специалност:
„Строителство и Архитектура“
Професия: „Строителен Техник“

Специалност:
„Транспортно Строителство“
Професия: „Строителен Техник“

Специалност:
„Геодезия“
Професия: „Геодезист“

Специалност:
„Парково Строителство и Озеленяване“
Професия: „Техник – Озеленител“

Специалност:
„Водно Строителство“
Професия: „Строителен Техник“

Специалност:
„Недвижими Имоти“
Професия: „Брокер“