| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Държавни зрелостни изпити

Сесия май-юни

➡️ Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература  – 17 май 2024 г., начало 08:30 ч.

➡️Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за  придобиване на професионална квалификация
(в частта му по теория на професията) – 20 май 2024 г., начало 08:30 ч.

➡️Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
(в частта му по практика на професията) – 03-04 юни 2024 г., начало 08:30 ч.

Сесия август – септември

➡️Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08:30 ч.

➡️ Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация                    (в частта му по теория на професията)
– 23 август 2024 г., начало 08:30 ч.

➡️ Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика 
– 28 – 29 август 2024 г., начало 08:30 ч.