| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Денят на Земята 2023

Учениците от VIII. Д клас с класен ръководител Никол Гелева се включиха в отбелязването на Денят на Земята,

който премина под мотото „Инвестирай в своята планета!“.

На учениците бе представена презентация относно климатичните промени, имаща за цел да обогати екологичното им образование, 

със съдействието на ЧОУ и ЧПГ „Образователни технологии”  – организатори на проекта „Живей в кръговрата! Разреши проблема!“.

Инициативата е част от дейностите по проект „Живей в кръговрата! Разреши проблема!“ BGENVIRONMENT-3.001-0006-C01, който е финансиран от програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ (ООСКП) на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021. Общата стойност на проекта възлиза на 382 883.26 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 344 594.94 лв., съфинансирането от страна на бенефициента е в размер на 38 288.32 лв. Продължителността на проекта е 24 месеца.