| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 02/866 12 71
.

Региони в растеж

СГСАГ „Христо Ботев“ е одобрена за ОП Региони в растеж.
Тук ще бъде публикувана информация за дейностите по програмата.