| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Национални и европейски програми и проекти

СГСАГ “Христо Ботев” участва в национални и европейски програми и проекти, защото: 


➡️ се стремим към високо качество на обучението, използвайки иновативни методи, технологии и образователни подходи; 

➡️ се ангажираме с индивидуалните нужди на всеки ученик, за да осигурим подходяща образователна и възпитателна подкрепа;

➡️ предоставяме възможности на педагогическите специалисти да бъдат креативни и иновативни в работата си,
       чрез съвременни квалификационни форми;

➡️ осигуряваме модерна и позитивна физическа среда с равен достъп до образование;


Програми и проекти, по които СГСАГ “Христо Ботев” участва в момента


Приключили програми и проекти