| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

26. Национален конкурс „Млади таланти“ 2024 г.

Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади таланти”. Той се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване на младите хора – ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към наука и към провеждането на научни изследвания и иновации. Конкурсът е част от инициативите на Министерството на образованието и науката за стимулиране и подпомагане развитието на младите научни таланти в страната. Регламентът за участие в националния конкурс предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в категориите:

➡️  Биология

➡️  Химия

➡️  Информатика

➡️  Инженерни науки

➡️  Материалознание

➡️  Математика

➡️  Медицина

➡️  Физика

➡️  Социални и хуманитарни науки

➡️  Екология

Тази година конкурсът ще се проведе в периода 17-19 април 2024 г.

Класиралите се на първите три места участници в националния конкурс представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение. За участието в двата форума се присъжда парична награда в размер на 2000 лв. на проект.

Три проекта получават право на участие в Европейското младежко научно изложение EXPO Science Europe 2024 г.

Три проекта получават поощрителни парични награди по 1500 лв.

Проектите ще бъдат оценявани от жури.

Крайният срок за подаване на проекти е до 22 март 2024 г. на следните имейли: e.foteva@mon.bg и vesela.vasileva@mon.bg.