| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Слънчево затъмнение в СГСАГ

Учениците от 10а клас, от групата за допълнителна подготовка по Физика и Астрономия и тяхната учителка инж. Васева,
организираха наблюдение на частичното слънчево затъмнение.

Техните съученици и учители от цялото училище наблюдаваха затъмнението с училищния телескоп.
Не бяха изключени и старите, но изпитани средства за наблюдение.
Всички желаещи успяха да видят затъмнението, от неговото начало в 12:40, до достигането на пика на явлението.