| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Търсим учител по теория-икономически дисциплини за професия БРОКЕР – Недвижими имоти

0,5 щат, половин норматив със срок на изпитване 6 месеца в полза на работодателя

 

Изисквания:

  ➡️ Икономическо образование „Счетоводство и контрол“ и „Електронна търговия“ – магистър, бакалавър или студент последна година.


 Владеене и познания:

  ➡️ Компютърна грамотност, MS Office


 Документи за кандидатстване:

   ➡️  Заявление (свободен текст) за кандидатстване с актуален телефон, e-mail и даване съгласие за обработване на личните данни за
            целите на подбора
   ➡️  CV
   ➡️  Копие от образователен ценз или уверение
   ➡️  Копие от документ за квалификация „учител“ 
   ➡️  Други – по лична преценка


Кратко описание на длъжността:

   ➡️  Обучение на ученици от 8. до 12. класове по  теория и практика:
                „Обща теория на  счетоводството“
                „Счетоводство на предприятието“
               • „Бизнес комуникации“
               • „Учебна практика по Електронна търговия“
    ➡️  Заместване на отсъстващи колеги
    ➡️ Разработка и ръководство на курсови и дипломни проекти
    ➡️  Участие, като квестор на ДЗИ, НВО, приравнителни, поправителни и други изпити
    ➡️  Работа по Европейски и Национални програми


Подаване на документи:

    ➡️  На място в канцеларията на гимназията (намира се в сградата на УАСГ)
    ➡️  По електронна поща: sgcag@sgcag.info
    ➡️  Чрез друг вид поща
    ➡️  С пълномощно

 

❗️За връзка с канцеларията – 0879 908 715❗️
  Срок за кандидатстване: до 15:00 ч. на 05.07.2024 г. (петък)