| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

СВОБОДНО МЯСТО ЗА УЧИТЕЛ ПО ТЕОРИЯ- ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ПРОФЕСИЯ „БРОКЕР“ – 1 ЩАТ, ПО ЗАМЕСТВАНЕ