| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

СВОБОДНО МЯСТО ЗА УЧИТЕЛ ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – 0.5 ЩАТ ПО ЗАМЕСТВАНЕ

непълен норматив, срок на изпитване 6 месеца в полза на работодателя

Изисквания:
1. География и икономика – магистър, бакалавър или студент последна година,
2. Квалификация „учител“
3. Владеене и познания: MS Office, Интернет и др.

 

Документи за кандидатстване:
Заявление свободен текст с актуален телефон, e-mail и даване съгласие за обработване на личните данни за целите на подбора,
Автобиография,
Копие от документ за образователен ценз или уверение,
Копие от документ за квалификация „учител“
Други – по лична преценка

Кратко описание на извършваната дейност:

Обучение на ученици от 8 до 10 класове по „География и икономика“

Заместване отсъстващи колеги

Работа по Европейски и Национални програми

Участие, като квестор на ДЗИ, НВО, приравнителни, поправителни и др. изпити

 

Начин на подаване на документите:
1.  На място в канцеларията на гимназията
2.  По електронната поща: sgcag@sgcag.info
3. Чрез друг вид поща
4. С пълномощно

Срок на подаване на документите: до 16:00ч. на 17.11.2022 година