| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Разпределение на класовете по смени за първи срок на учебната 2022/2023г.

ПЪРВА СМЯНА 

• VІІІА клас – зала 311
• VІІІБ клас – зала 306
• VІІІВ клас – зала 303
• VІІІГ клас – зала 301
• VІІІД клас – зала 106
• VІІІЕ клас – зала 107
• VІІІЖ клас – зала 308

• ХА клас – зала 305
• ХБ клас – зала 406
• ХВ клас – зала 310
• ХГ клас – зала 302

• ХІА клас – зала 304
• ХІБ клас – зала 405
• ХІВ клас – зала 401
• ХІГ клас – зала 407
• ХІД клас – зала 412
• ХІЕ клас – зала 402
• ХІЖ клас – зала 414

ВТОРА СМЯНА

• ІХА клас – зала 311
• ІХБ клас – зала 301
• ІХВ клас – зала 303
• ІХГ клас – зала 302
• ІХД клас – зала 305
• ІХЕ клас – зала 107
• ІХЖ клас – зала 310

• ХД клас – зала 304
• ХЕ клас – зала 306
• ХЖ клас – зала 308

ХІІА клас – зала 407
ХІІБ клас – зала 406
ХІІВ клас – зала 401
ХІІГ клас – зала 106
ХІІД клас – зала 412
ХІІЕ клас – зала 402
ХІІЖ клас – зала 405