| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Процедура за кандидатстване за Стипендии за високи постижения в областта на спорта за ученици от І до ХІІ клас на столични училища

Във връзка с писмо  с рег. № СОА21-ДИ05-796/09.03.2022 г. на Столична община, вх. № РУО1-10225/09.03.2022 г., Ви уведомявам, че за поредна година Столична община обявява процедура за кандидатстване за стипендии за високи постижения в областта на спорта за ученици от І до ХІІ клас на столични училища. Стипендиите са учредени през 2012 година в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта, присъждат се съгласно утвърдени от Столичен общински съвет Правила, приети с Решение № 523/26.07.2018 г., и се връчват по повод 17 май – Ден на българския спорт. 

За повече информация натиснете ТУК