| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Протокол на допуснатите кандидати за учител по Геодезия