| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Посещениe на метродепо Земляне

Ученици от 11.ж клас, специалност „Транспортно строителство“ имаха възможността да съпоставят теоретичните знания
по дисциплината „Метростроене“ с практическите такива, чрез посещение на линия 3 на Столичното метро
по Оперативна програма „ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ“ 2021-2027 г.

Посещението започна с презентация, разкриваща различните етапи на проектиране и изпълнение, както и характерни особености от трасетата на подземната железница. Учениците се запознаха в детайли с проектирането, устройството и управлението на всяка една метростанция, както и колко хора работят ежеминутно, невидими за нас – обикновените пътници в подземните влакове.
Имаха възможност да видят отблизо пунктовете за управление на влаковете от Трети метродиаметър и да влязат в ролята на машинисти на метровлакове Siemens Inspiro като тестваха тренажора, на който се обучават бъдещите оператори на подземни железници в София.
Имаше успешни кандидати, но и такива, които доведоха влака до дерайлиране.

Такъв тип посещения са особено полезни, тъй като дават възможност за връзка между теорията и практиката, както и за обогатяване на познанията на учениците относно избраната от тях специалност транспортно строителство.

20.02.2024 г., посещение на метродепо Земляне, Оперативна програма „ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ“ 2021-2027 г.