| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Национален ученически конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ“

За шеста поредна година ще се проведе включеният в  Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН,
Национален ученически конкурс „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ“.

Право на участие в конкурса имат всички ученици от I до XII клас, разделени в три възрастови групи:
   • I-IV клас
    V-VII клас
   • VIII-XII клас


  ЦЕЛИ:

Изява на творческия потенциал и на оригиналното ученическо мислене в областта на литературата, изобразителното изкуство, фотографията и компютърните презентации.

Развитие на интереси, потребности и нагласи, свързани с идеята за самостоятелното учене, чрез търсене, набавяне,
анализиране и интерпретиране на актуална информация.

Насърчаване на родолюбиви и хуманни идеи, насочени към съхраняване на българската култура в условията световната глобализация.


  КАТЕГОРИИ:

   • Стихотворение
   • Есе
   • Рисунка
   • Фотография
   • Мултимедийна презентация


  ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:

  За участие се допускат само творчески разработки, които отговарят на изброените по-долу изисквания:

   • Да предлагат свободно интерпретиране на темата „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ”
   • Да утвърждават българските национални добродетели и да изразяват гражданска позиция
   • Да не са плагиат (копие или част от работата на други автори)
   • Да са създадени само от един участник
   • Творбите НЕ трябва да са участвали в други издания на НК „Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ”
   • Официален език на конкурсните разработки и език за комуникация на участниците е българският

  СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ:

  Крайният срок за изпращане на конкурсните работи е: 31 януари 2023 година.
  Разработките се изпращат, както следва:

📧 На хартиен носител – рисунка /със залепен на гърба попълнен етикет/ на адрес:
Второ основно училище “Петко Рачов Славейков”, ул. “Ген. Н.Г.Столетов” 111, Стара Загора 6000,
тел: 042/62 73 63, надписани: “За конкурса”.

  ВАЖНО!

Необходимо е да попълните формуляр за участие на следния линк: https://forms.gle/W28oXkbwwUhXHZUs7