| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Национален конкурс „Рицарска постъпка“

Post.Knight


Рицарят като пазител на доброто.
Рицарят като воин в името на
справедливостта и светлината.
Рицарят като личност, съчетаваща в себе си
чистите и непреходни във времето морални ценности.
Сила и смелост,
достойнство и чест, любов и милосърдие.
Героизъм и мечтателност,
благородство и преклонение пред дамите, милосърдие към онеправданите и защита на слабите, щедрост и човечност – това са качествата, които притежава всеки рицар, и те го отличават от останалите.
Но също са и стожерите, на които
се крепи светът.
Те го правят по-добър!

Идеята на конкурса е да провокира ученици от V до VIII клас и от IX до XІI клас (включително) чрез творбите си да пресъздадат
рицарството – като изграждане на личности и характери, като школа за израстване и развитие.
Те трябва да опишат в творбите си своя или
наблюдавана (разказана) им постъпка, която отговаря на идеалите на рицарството в съвременния свят.


  Общи условия:

Конкурсът се провежда в периода октомври 2022г. 05 април 2023г.
В него могат да вземат участие всички ученици от V до XII клас от всички видове училища.

⚔️ Конкурсът се провежда в две категории литературни творби – проза и поезия.
⚔️ Настоящият регламент се отнася и за двете категории.
⚔️ В категория проза могат да участват есе и разказ.
⚔️ Конкурсът се провежда в един кръг, като творбите се изпращат до канцеларията на ОРДЕНА НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ НА
       ЙЕРУСАЛИМ – ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ, съгласно условията на този регламент.

🛡 Брой творби – не повече от 1 (една) във всяка категория. Един участник може да участва и в двете категории.
🛡 Участието на всеки от учениците е индивидуално, групови творби няма да бъдат приемани.
🛡 Оценяване на творбите – извършва се за всяка от двете категории поотделно от жури в състав – учител по литература и          двама литератори.


  Адрес за изпращане на творбите:

📧 гр. София 1421, ул. „Богатица“ № 10 – Орден на рицарите тамплиери на Йерусалим – Велик Приорат България.