| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Национален есенен турнир по информатика

XXII Национален есенен турнир по информатика ще се проведе в периода от 25.11.2022 г. до 27.11.2022 г. в гр. Шумен.

Домакини на националния есенен турнир по информатика са РУО – Шумен, ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен и Шуменския унивирситет „Епископ Константин Преславски“.

В срок до 17.11.2022 г.  ученикът в случай, че има навършени 16 години, или родителят/настойникът подава декларация за съгласие за публикуване на резултатите и лични данни (имена, училище, клас).
Декларацията се подава до директора на училището, в което се обучава ученикът.

За допълнителна информация: Нели Георгиева – старши експерт по информатика и информационни технологии в РУО – София-град,
тел.: 0886004695 и електронна поща: n.georgieva@edusofia.bg