| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Мeждународен младежки литературен конкурс „КОЙТО СПАСИ ЕДИН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ, СПАСЯВА ЦЯЛА ВСЕЛЕНА“

ТЕМА:
ИСТОРИЯ ЗА МРАК И СВЕТЛИНА – 80 ГОДИНИ ОТ СПАСЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ

• ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ЖАНР 1:
Художествен разказ, основаващ се на историческо събитие или личност.
I. Ученици в гимназиална степен от България и чужбина в две категории:
– от VIII до XII клас, ученици в средни училища в България
– от VIII до XII клас, ученици в средни училища в Европа и Израел

• ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ЖАНР 2:
Видео разказ, основаващ се на историческо събитие или личност.
II. Ученици в гимназиална степен от България и чужбина в две категории:
– ученици в средни училища от VIII до XII клас от България
– ученици в средни училища от VIII до XII клас в Европа и Израел

ИЗИСКВАНИЯ:
Участниците представят художествен разказ, написан специално за този конкурс, на родния езика
на кандидата, непубликуван и неучаствал в други конкурси.
Кандидатите, подготвили видео разказ трябва да го изпратят на български език или на родния си
език, но със субтитри на английски език.
Всеки се представя само с една творба.

СРОК:
Конкурсните материали: разкази или линкове (за сваляне) на видеоразказите се изпращат на имейл адреса на организаторите  center.alef@gmail.com

Начало: 1 октомври 2022 година
Краен срок за получаване на творбите: 1 февруари 2023 година