| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 02/866 12 71
.

Контакти

Email: sgcag@sgcag.info

За връзка със стипендии: stipendii@sgcag.info

За връзка с изпращане на снимки за контрол на достъп: photo@sgcag.info

За връзка с отсъствия: otsustvia@sgcag.info

Длъжностно лице по защита на личните данни
в СГСАГ „Христо Ботев“ :

Снежана Иванова
Email: dpo@responsaprevent.bg
Тел: 0885 103173

Адрес

Адрес: бул.Евлоги и Христо Георгиеви №34
Пощенски код: 1164
Канцелария: 02/866 12 71
Факс:
02/963 34 83

Transport